Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Samarbeidspartnere

PF   Personskade

  Niso
Politiets Fellesforbund (PF)
Vi behandler alle yrkesskadesakene for medlemmer av Politiets Fellesforbund.  Personskadeforbundet LTN
En organisasjon for trafikk- yrkes- og fritidsskadde.  
  Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
Vi behandler alle yrkesskadesakene for medlemmer av NISO. I tillegg har vi ført samtlige saker for Høyesterett vedrørende skader på idrettsutøvere.