Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA - med klienten i fokus

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har kontorer i Sandvika, Ski, Halden og Asker.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er et av landets største og mest kompetente advokatfirmaer med spesialkompetanse på bistand til skadelidte i personskadeerstatningssaker. Vi behandler til en hver tid et stort antall erstatnings- og forsikringssaker, spesielt personskadesaker etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer, behandlingsskader, flyulykker, båtulykker og skader forårsaket av andre skadevoldere.

Vi har også lang og omfattende erfaring med grunnleggende erstatningsrett hvor spørsmål om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og tapsberegninger er sentrale temaer.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har også god og omfattende kompetanse på bl.a. eiendomssaker, arbeidsrett, familierett, trygderett, arv/skifte og barnefordelingssaker, generell kontraktsrett og tvisteløsning.

Fra våre kontorer i Sandvika, Ski, Halden og Asker utføreres advokattjenester for private, næringsliv, organisasjoner og kommuner over hele Norge, samt juridisk bistand til utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge.