Partner

Tor Ingebrigtsen

Kontaktinformasjon

telephone
67 23 46 90
ti@advhi.no
Partner

Tor Ingebrigtsen

Advokat Tor Ingebrigtsen har drevet egen advokatpraksis i Sandvika siden 1992 og arbeider primært med personskadesaker hvor trafikkskader, yrkesskader og pasientskader er sentralt. De mest aktuelle fagområdene i denne sammenheng er erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, sosialrett og helserett.

Tor Ingebrigtsen representerer utelukkende skadelidtesiden mot forsikringsselskapene, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Forsvaret og andre offentlige instanser og skadevoldere generelt.

I kjølvannet av personskadesaker oppstår ofte andre spørsmål av privatrettslig karakter. Tor Ingebrigtsen påtar seg derfor også oppdrag knyttet til arv og skifte, ektefelleskifte, barnefordeling og barnevern.

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erfaring og utdanning

2012 - Partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
1992 - 2011 Egen advokatpraksis i Sandvika
1989 - 1992 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ness og Johnsrud i Oslo
1986 - 1988 Avdelingsleder i Norsk Luftambulanse
1983 - 1986 Juridisk konsulent i Helsedirektoratet/Sosialdepartementet
1983 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
Arbeid i Helsedirektoratet / Sosialdepartementet med nasjonal luftambulanseplan, samt generell tilsynsvirksomhet innenfor fylkeshelsetjenesten på landsbasis
Lobbyvirksomhet og politisk tilrettelegging
Avdelingsleder i Norsk Luftambulanse, ansvar for flyavdelingen, samt etablering av flybase og koordineringssentraler
Diverse styreoppdrag