Partner / daglig leder

Øystein Helland

Kontaktinformasjon

telephone
67 23 46 90
oh@advhi.no

Ekspertise

Bedrift

Partner / daglig leder

Øystein Helland

Advokat Øystein Helland har siden 1992 drevet advokatpraksis med hovedvekt på personskadeerstatningssaker for skadelidte mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, offentlige instanser og skadevoldere generelt.

Advokat Helland har bistått et stort antall skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, yrkessykdommer og pasientskader. I tillegg er han hyppig benyttet som foredragsholder innen fagområdet personskadeerstatning.

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erfaring og utdanning

2012 - Partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2005 - Styremedlem i Norsk Forsikringsjuridisk Forening
1994 - 2011 Egen advokatpraksis Sandvika
1992 - 1993 Partner i Adv.firmaet Norman & Co ANS, Oslo
1989 - 1992 Juridisk sjef, kredittsjef og ass. banksjef i Nordlandsbanken ASA
1984 - 1989 Avd.sjef, kontorsjef og soussjef i AS Eksportfinans, juridisk avdeling
1983 - 1984 Saksbehandler Justisdepartementet
1983 Juridisk embetseksamen, UiO

Foredrag

For øvrig "Skadelidtes behov, rettigheter og krav" - Diverse foredrag for behandlingsinstitusjoner
Feb. 2013 "Medisinske forklaringer i lys av betingelseslæren" - Personskadeforbundet LTN
Nov. 2011 "Sakkyndigrollen - herunder bruk av rådgivende lege" - JUS' årlige personskadeerstatningskurs i Sandefjord
Okt. 2009 "Standardisering av personskadeerstatningsrett" - Landsforeningen for Trafikkskadde
Nov. 2008 "Kvalitet i spesialisterklæringer" - Årsmøte for spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering
Okt. 2008 "Etiske problemstillinger i.f.m. medisinske spesialistutredninger" - Landsforeningen for Trafikkskadde
Nov. 2007 "Kravet til årsakssammenheng og adekvans ved personskade - hvor står vi i dag?" - JUS' årlige personskadeerstatningskurs i Sandefjord
Nov. 2007 "Yrkesskade - forslag om oppgjørskontor" - Landsforeningen for Trafikkskadde
Nov. 2006 "Avkortning etter BAL § 7 på bakgrunn av Finnanger II dommen! - JUS' årlige personskadeerstatningskurs i Sandefjord
Mars 2006 "De fire vilkår" - nakkesleng" - Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Feb. 2006 "De fire vilkår - nakkesleng" - BI
Des. 2003 "Lavenergi - i betydning lavenergitraumer. Hvor står vi?" - LTN i Gøteborg
Nov. 2003 "Whiplashskader - lavenergitraumer. Hvor står vi?" - Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Mai 2002 "Skadesituasjonen og skadeoppgjøret sett fra skadelidtes side" - Forsikringsakademiet
April 1998 "Psykiske følgeskader" - Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Mars 1998 "Skadevoldende krefter" - Diverse foredrag