Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Mangler ved fast eiendom

Uriktige opplysninger

Uriktige opplysninger fra selger – avhendingslovens § 3-8

Etter omstendighetene kan det også foreligger mangler hvis det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Opplysninger som gis ved salg av eiendom, skal være riktige. Dette gjelder selv om selgeren har gitt opplysningene i god tro. I utgangspunktet spiller det ingen rolle om opplysningene er gitt av selger, megler eller takstmann. Opplysninger gitt i annonse, salgsprospekt eller i takstrapport, skal med andre ord også være korrekte. Forutsetningen er imidlertid at de uriktige opplysningene har virket inn på avtalen, og at opplysningene ikke er rettet i tide. Det betyr at mange av de «mindre» feilene, sjelden blir en mangel etter avhendingsloven.

Det klassiske tilfellet av uriktige opplysninger, er feil opplysninger om boligens areal. F.eks. at arealet oppgitt i salgsoppgaven er større enn det i virkeligheten er. Her blir et av spørsmålene om den uriktige opplysningen har virket inn på kjøpsavtalen. De uriktige opplysningene kan relatere seg til alle mulige forhold i boligen, f.eks. feil opplysninger om:

  • Fellesgjeld
  • Innløsningssum for festetomt
  • Mulighetene for å fradele tomt
  • Muligheter for å bygge på boligenIsolasjon på huset
  • Vann- og avløp, strøm osv.
  • Byggeår for bad, tilbygg, renoveringer osv.
  • Rettigheter og servitutter 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.