Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Yrkessykdom

Tinnitus

Tinnitus beskrives gjerne som en susende, ringende, fresende eller plystrende lyd i øret eller hodet. Lyen kommer fra ditt eget nervesystem, altså ikke fra lydkilder rundt deg.

De vanligste årsakene til tinnitus er:.

  • Hørselskade/hørseltap
  • Ulike skader i hode/nakkeregion som f.eks. whiplash eller kjeveleddsproblemer
  • Endringer i livet som har gitt stress
  • Alder

Tinnitus kan gi psykiske følgeskader, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer og problemer med sosialt samvær.

Dersom du har fått tinnitus i jobben, må skaden meldes til NAV for å få den godkjent som yrkesskade. I så fall vil du også være omfattet av yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver.

Ved yrkessykdom plikter yrkesskadeforsikringsselskapet å dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter. Du utsetter deg derfor ikke for noen særlig økonomisk risiko ved å engasjere advokat i saken.

Det er viktig at sykdommen blir meldt så snart som mulig.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.