Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Mangler ved fast eiendom

Tidspunkt for feil

Når må en feil foreligge for at det skal være en mangel?

Når man oppdager en feil ved boligen, må det vurderes om feilen er oppstått mens kjøper har hatt boligen, eller om feilen kan tilskrives selgers eiertid. Har feilen oppstått etter at kjøper har flyttet inn, er feilen i utgangspunktet ingen mangel. Feilen må med andre ord kunne tilbakeføres til den tiden da selgeren eide boligen. Hovedregelen er at boligen går over fra selger til kjøper ved overtakelsen. Oppstår feilen før overtakelsen, så er det normalt en mangel.

Utfordringen er de skjulte feilene. Disse feilene oppstår gjerne etter en tid, men feilen har ofte ligget latent og viser seg først senere. Kan man vise til at feilen har oppstått før overtakelsen, så kalles dette en skjult mangel. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale