Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeidsrett

Søksmål

Dersom en ikke kommer til enighet gjennom forhandlingene, kan arbeidstaker reise søksmål. Søksmål må reises innen visse frister. Disse fremgår av arbeidsmiljøloven.

Hvis oppsigelsen derimot ikke har skjedd skriftlig, er det normalt ingen søksmålsfrist. Det samme gjelder hvis oppsigelsen ikke oppfyller formkravene. Blir søksmål i slike tilfeller reist innen fire måneder, skal oppsigelsen normalt kjennes ugyldig. 

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.