Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Barnefordeling

Samvær

Barnets rett til samvær med foreldrene

Barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Omfanget av samværet bestemmes av foreldrene, og det styrende element i denne vurderingen er hva som er best for barnet.

Hvis ikke foreldrene blir enige om samværet, kan saken bringes inn for retten. For retten vil også barnets beste være avgjørende for om samvær skal gis, og eventuelt omfanget av samværet. Hva som ligger i barnets beste er en sammensatt vurdering, der bl.a. følgende momenter er relevante:

 • Personlige egenskaper hos foreldrene
 • Reaksjoner, meninger og ønsker hos barnet
 • Risikoen ved miljøskifte for barnet (man bør ikke endre nåværende situasjon)
 • Foreldrenes oppførsel
 • Hensynet til størst mulig foreldrekontakt
 • Barnets tilknytning til foreldrene
 • Miljøet rundt foreldrene
 • Hensynet til ikke å dele opp en søskenflokk
 • Aldersforskjell
 • arnets kjønn
 • Framtidsutsikter og oppvekstsvilkår
 • Utdanningsmuligheter

Andre forhold enn de som er nevnt i denne listen, kan også være relevante. Hvem av foreldrene som kan sies å være skyld i samlivsbruddet er derimot ikke et relevant moment i denne vurderingen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.