Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Mangler ved fast eiendom

Reklamasjon

Det er meget viktig å være klar over reklamasjonsreglene. Konsekvensen av å ikke reklamere kan nemlig være at man mister hele kravet sitt mot selger. Den som oppdager en mangel, må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget den eller etter at han burde ha oppdaget mangelen. Hva som ligger i begrepet «rimelig tid» avhenger av en nærmere vurdering av saken. Høyesterett har uttalt at en reklamasjonstid på 3 måneder ligger i ytterkant av hvor lenge en kjøper kan vente med å reklamere over feil.

Det er viktig at man kontakter advokat så tidlig som mulig i prosessen.

I tillegg til denne fristen, gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år etter at boligen er overtatt. Unntaksvis kan denne fristen være lengre, hvis selger har garantert å påta seg ansvaret for lenger enn 5 år. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.