Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeidsrett

Oppsigelsesprosess

Drøftelsesmøte

Før man går til oppsigelse, bør arbeidsgiver starte med å innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte. Arbeidsgiver bør gi en rimelig frist med hensyn til møtetidspunkt. Innkallelsen bør være skiftelig. Formålet med møtet er å vurdere om arbeidstakeren skal sies opp.

Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte.

Følgende momenter bør tas med i et slikt drøftelsesmøte:

  • Informasjon om at arbeidsgiver vurderer å si opp arbeidstakeren.
  • Arbeidstakeren må gjøres kjent med grunnlaget for arbeidsgivers vurderinger
  • Arbeidsgiver bør redegjøre for de tiltak som er forsøkt/vurdert med hensyn til å få arbeidstakeren over i annet passende arbeid.
  • Arbeidstaker bør normalt få tilgang til nødvendig dokumentasjon i forbindelse med oppsigelsen.

Arbeidstakeren må gis anledning til å komme med sine synspunkter, og bør oppfordres til å fortelle om oppsigelsen eventuelt vil kunne ramme ham ekstra hardt, p.g.a. forsørgerbyrde, sykdom osv.

Fra møtene skal det settes opp protokoll/referat. I referatet fra drøftelsesmøtet bør punktene over beskrives. Videre bør man i referatet ta med tidspunktet for møtet og hvem som var med på møtet. Referatet bør undertegnes av begge parter. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.