Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Yrkessykdom

Lungesykdom

En lungesykdom kan f.eks. være kreft, kronisk bronkitt, kols eller generelt tap av lungefunksjon.

Kols står for kronisk obstruktiv lungesykdom. Sykdommen innebærer at lungene er blitt skadet og ikke lenger fungerer så bra som de gjorde. Kols lar seg ikke helbrede, men det finnes behandlinger som kan stanse eller redusere en forverring.

Dersom du f.eks. har vært utsatt for store mengder soppsporer og giftstoffer fra bakterier, kan dette føre til kronisk bronkitt og tap av lungefunksjon. Er du blitt utsatt for f.eks. passiv røyking eller har pustet inn andre giftige kjemikalier, kan du utvikle kols eller lungekreft.

Dersom du er påført en lungesykdom som følge av ditt arbeid, må lungesykdommen meldes til NAV for å få godkjent sykdommen som yrkesskade. Yrkessykdommer likestilles med yrkesskader. Du vil derfor også være omfattet av yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver.

Ved yrkessykdom plikter yrkesskadeforsikringsselskapet å dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter. Du utsetter deg derfor ikke for noen særlig økonomisk risiko ved å engasjere advokat i saken.

Det er viktig at sykdommen blir meldt så snart som mulig.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.