Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Barnefordeling

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva innebærer det?

Foreldreansvaret er todelt. For det første innebærer det en plikt til å ha omsorg for barnet. For det andre innebærer foreldreansvaret en rett til å bestemme over barnet i personlige forhold. Bestemmelsen i barneloven om foreldreansvaret gjelder således ikke økonomiske forhold. For økonomiske forhold er det vergen som treffer beslutningene. Vergen vil i de fleste tilfeller også være den som har foreldreansvaret. Ofte vil imidlertid spørsmålene knyttet til barnet både være av økonomisk og personlig art.

Foreldreansvaret skal utøves ut i fra hva som er best for barnet. Videre begrenses foreldreansvaret med barnets medbestemmelsesrett avhengig av alderen til barnet. I tillegg finnes det en del andre begrensninger som det må tas hensyn til.

Det er viktig å merke seg at konflikter knyttet til innholdet av foreldreansvaret normalt ikke kan bringes inn for retten eller andre offentlig organer for avgjørelse.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.