Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Mangler ved fast eiendom

Foreldelse

I tillegg til reklamasjonsreglene, gjelder også reglene om foreldelse. Reglene om reklamasjon og foreldelse kan således løpe parallelt. Krav relatert til mangler foreldes normalt 3 år etter at misligholdet inntrådte, og misligholdet inntrer i utgangspunktet ved overtakelsen. Hvis det er en skjult mangel, så oppdages vanligvis ikke den før etter en tid. Men foreldelsestiden løper, og i så fall kan kjøperen ha krav på en tilleggsfrist på inntil ett år.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.