Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Barnefordeling

Fast bosted

Hvor skal barnet bo - hva innebærer fast bosted?

Det er viktig å være klar over at «delt fast bosted» der barnet er omtrent like mye hos hver av foreldrene, er noe helt annet enn utvidet samvær der barnet også er omtrent like mye hos hver av foreldrene. Den store forskjellen ligger i den avgjørelsesmyndigheten som bostedsforelderen (den som har «fast bosted») har etter loven. Den av foreldrene som barnet har «fast bosted» hos, kan etter barneloven ta avgjørelser som har vesentlig betydning for barnet. Har begge foreldrene fast bosted (altså delt fast bosted), så deler foreldrene denne myndigheten.

Foreldrene kan selv avtale om de vil ha «delt fast bosted», eller om en av foreldrene skal ha «fast bosted» alene. Barneloven legger opp til at det er barnets beste som skal være avgjørende for hvilken løsning som skal velges. Blir ikke foreldrene enige i spørsmålet om fast bosted, må retten avgjøre dette. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.