Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Våre fagområder

Tvisteløsning

Utenrettslig tvisteløsning i sivile saker

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med forhandlinger og prosedyre. Forhandlinger på et tidlig tidspunkt, kan gi gode resultater. Vi vil forsøke å oppnå minnelige løsninger så tidlig som mulig i prosessen. Vårt mål er å oppnå et best mulig resultat forvåre  klienter.

Rettslig tvisteløsning i sivile saker

Dersom det ikke er mulig å komme til enighet med motparten, vil vi i samarbeid med deg vurdere om saken bør bringes inn for domstolene. Vi har lang erfaring med:

  • Vurdering av prosessrisiko (har du en god eller dårlig sak)
  • Utforming av stevning til retten
  • Utforming av tilsvar, anke, anketilsvar eller andre prosesskrifter til retten
  • Saksforberedelse
  • Gjennomføring av hovedforhandling/ankeforhandling
  • Rettsmekling

Før en eventuell hovedforhandling, tilbyr ofte retten rettsmekling til partene. Målet er at partene skal komme frem til et rettsforlik. En dommer vil fungere som en medhjelper under prosessen. Dersom partene klarer å komme frem til et rettsforlik, vil det ikke være nødvendig å gjennomføre hovedforhandlingen.

Fra våre kontorer i Sandvika, Ski, Halden og Asker utføres advokattjenester for private, næringsliv, organisasjoner og kommuner over hele Norge, samt juridisk bistand til utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.