Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Tvisteløsning

Prosedyre

Vi bistår som prosedyreadvokater for domstolene, både i sivile saker og i straffesaker. Vi tar advokatoppdrag både lokalt og på landsbasis, og vi har lang erfaring med å prosedere saker for domstolene.

Vi kan bistå med:

  • Vurderinger om du bør gå til sak eller ikke (prosessrisiko)
  • Utforming av stevning til retten
  • Hele den skriftlige og muntlige saksforberedelsen
  • Hovedforhandlingen i tingretten/ankeforhandlingen
  • Vurdering om en dom bør ankes
  • Ankeforhandlingene i ankedomstolene

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.