Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Tvisteløsning

Forhandlinger

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med tvisteløsning, både utenrettslig og for domstolene. En viktig oppgave for en advokat er å hjelpe folk med å løse sine konflikter. Ofte klarer man å komme frem til en minnelig løsning av saken, uten å gå til retten. Noen ganger er det imidlertid ikke mulig å komme til enighet, og det blir nødvendig å gå til retten.

Det er mange fordeler ved et utenomrettslig forlik.

  • Partene blir enige om en løsning av saken. Dette kan være viktig dersom partene skal ha kontakt etter at saken er avsluttet
  • Det er som regel raskere og billigere å forhandle frem et utenomrettslig forlik enn en domstolsbehandling
  • Partene unngår at andre får kjennskap til saken
  • Er utenrettslig løsning reduserer den økonomiske risikoen det ofte innebærer å ta saken til retten.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.