Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Tvisteløsning

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte

En bistandsadvokat skal bistå fornærmede og de etterlatte med å ivareta deres interesser i forbindelse med straffesaken. En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep, for eksempel en person som har blitt voldtatt.

Vi bistår både under etterforskningsfasen og under hovedforhandlingene. Vi fremmer erstatningskrav der det er grunnlag for det. Det er viktig for oss å gi fornærmede god informasjon om sakens gang, samt å forberede vedkommende til møtet i retten.

For mange av de mest alvorlige straffesakene, oppnevnes bistandsadvokaten av retten og bekostes av det offentlige.

Som bistandsadvokat hjelper man mennesker i en vanskelig situasjon. Det fordrer derfor erfaring og gode sosiale og personlige egenskaper, i tillegg til juridiske kvalifikasjoner å jobbe som bistandsadvokat. Vi tilstreber alltid som bistandsadvokat å bruke god tid i våre samtaler med fornærmede, og er tilgjengelig hvis klienten skulle ha behov for bistand.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.