Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Ulykkesforsikring

For å kunne beskrive innholdet i en forsikringsavtale er man avhengig av å bruke definisjoner. Et enkelt eksempel er begrepet «ulykke», et begrep som de aller fleste har et forhold til. Det finnes imidlertid en rekke eksempler fra nemnds- og rettspraksis som viser at det forsikringsrettslige ulykkesbegrepet har et snevrere innhold enn det folkelige.

Et eksempel fra praksis:

  1. Forsikrede A stuper fra et stupebrett, treffer vannflaten forkjært og får en ryggskade. Skaden godkjennes som ulykkesskade.

  2. Forsikrede B stuper fra et stupebrett, treffer vannflaten forkjært og får en ryggskade. Skaden godkjennes ikke som yrkesskade.

Hvordan er det mulig – hendelsene ser jo helt like ut?

Forklaring: Det forsikringsrettslige ulykkesbegrepet krever at skaden skyldes en «plutselig ytre påvirkning». Når man stuper, regnes ikke treffet av vannflaten i seg selv som en «plutselig ytre påvirkning». Dette gjelder selv om treffet ikke ble slik som planlagt. Det kreves i tillegg en «ytre» årsak til at treffet ikke ble som planlagt, f.eks at man skled eller snublet på stupebrettet.

Begge de forsikrede hadde fokus på at treffet av vannflaten var årsak til ryggskaden. A hadde i tillegg forklart at han skled på stupebrettet.

Dette viser både hvor subtil grensedragningen er, og at detaljene i beskrivelsen av skadehendelsen kan være avgjørende. Med dette menes ikke at man skal «finne på» årsaker, men passe på at alle faktiske detaljer kommer med.

Er du usikker på om din skade omfattes av ulykkesforsikringen, eller på om forsikringsselskapets avslag er korrekt?

Ta kontakt med oss for en vurdering.