Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Hus/hjem

Bygningsforsikringen din har vilkår/sikkerhetsforskrifter som pålegger deg å låse dører og vinduer,slik at bygningen er forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende å komme inn. For eksempel regnes ikke vindu i låst luftestilling som forsvarlig sikring. Sikkerhetsforskriften er da brutt, men det er ikke i seg selv nok til at forsikringsselskapet kan reagere med avkortning i erstatningsoppgjøret. Det er i tillegg et krav om at du må kunne bebreides for å ha brutt sikkerhetsforskriften.

Skyldkravet er utformet slik at du er vernet mot «hendelige uhell» eller dersom du bare er lite å legge til last. I praksis har det blitt ansett som formildende om tyveriet har skjedd på dagtid, at sikrede befant seg sovende i samme rom eller våken i andre rom etc.

Har du forlatt bygningen vil skyldkravet normalt anses oppfylt, og du må tåle avkortning. Ved vurderingen av avkortningens størrelse skal imidlertid forsikringsselskapet også ta hensyn til skyldgrad, skadeforløp og øvrige omstendigheter.

Lurer du på om forsikringsselskapet ditt har foretatt en riktig avkortning?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.