Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Dyreforsikring

Mange forsikrer sine kjæledyr, primært med tanke på behandlingsutgifter ved sykdom, men også for erstatning dersom dyret dør eller må avlives pga. sykdom. I slike tilfeller er det gjerne et vilkår at «vedtatte behandlingsforsøk» har vært gjennomført, og at avlivning skjer av dyrevernmessige hensyn. Det vil si at det normalt vil være tilstrekkelig at man forholder seg til veterinærens behandlingsforsøk, men vilkårene kan gi rom for ulike tolkninger med hensyn til dokumentasjonskrav.

Er du usikker på om ditt forsikringsselskap har anvendt vilkårene riktig?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.