Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Familie og arv

Advokatbistand ved barnefordeling

Vi har bred erfaring med barnerett og barnefordelingssaker.

Barnets beste!

Saker der mor og far krangler om hvem som skal ha barna, blir ofte fastlåste. Argumentasjonen kan lett bli følelsesmessig, temperaturen kan bli høy og tvisten synes ofte vanskelig å løse. I slike saker er det derfor spesielt viktig å være løsningsorientert, samtidig som man må holde fast ved at det er barnets beste som er avgjørende for fordelingen. Her kan en advokat bistå med å finne ut hva som er til barnets beste.

Som regel er det spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær som er de sentrale spørsmålene i disse sakene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.