Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Arbeidsskade/yrkesskadeerstatning

Personskade etter arbeidsulykke

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke har du krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. En slik forsikringsdekning er obligatorisk. Selv om arbeidsgiveren din har unnlatt å tegne slik forsikring vil du likevel ha krav på yrkesskadeerstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Håndteringen av en yrkesskadeforsikringssak er på mange måter lik håndteringen av bilansvarssaker, se egen side om dette. Den vesentligste forskjellen er at enkelte deler av tapsberegningen i yrkesskadeforsikringssakene er standardisert. Dette betyr at alle med samme uføregrad og alder får samme erstatning for fremtidig inntektstap. Dersom NAV godkjenner skaden som yrkesskade, er det NAV (Helfo/Pasientreiser) som i utgangspunktet skal dekke dine påførte merutgifter til legebehandlinger, fysioterapibehandlinger osv. Her er det en del frister man må forholde seg til. I tillegg vil ménerstatningen delvis bli erstattet av NAV, og delvis under yrkesskadeforsikringen.

Du kan i yrkesskadetilfellene også ha krav på erstatning gjennom Hovedtariffavtalen, hvis du er ansatt i en kommune eller i staten. I tillegg kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer som du har tegnet selv eller som inngår i kollektive ordninger.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med å håndtere personskadeerstatningssaker. Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å betale dine rimelige og nødvendige advokatutgifer i erstatningssaken, slik at din økonomiske risiko ved å engasjere oss som din advokat i saken er svært begrenset.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.