Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Personskade

Psykisk skade

Mange som utsettes for ulykker påføres også psykiske skader. Vår erfaring er at psykiske skadefølger etter ulykker i betydelig grad overses i helsevesenet.

Det er ikke uvanlig at personer som utsettes for ulykker, påføres såkalt posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Typiske symptomer på PTSD er gjenopplevelse av ulykken (flash-back), følelsesmessig avflating, unnvikelsesadferd, f.eks. redsel for å kjøre bil dersom man har vært utsatt for en trafikkulykke samt ubehag ved å passere skadestedet, høre lyden av ambulanse osv.

Det er heller ikke uvanlig at skadelidte utvikler depresjon etter å ha vært utsatt for en ulykke, gjerne knyttet til nedsatt mestringsevne og funksjon etter ulykken, altså som følge av redusert livskvalitet.

Forskjellige former for angstlidelser og vedvarende forverring av psykiske plager/lidelser som skadelidte hadde fra før, kan også ha sin årsak i en ulykke.

Psykiske skadefølger har det samme rettsvernet i norsk rett som fysiske skadefølger, og gir samme krav på erstatning som fysiske skader.

Vårt firma har lang erfaring med å bistå i erstatningssaker der skadelidte er påført psykiske skader etter ulykker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.