Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Personskade

Øyeskade

Øyeskader oppstår både under arbeid, ved trafikkulykker, ved sportslige aktiviteter og ved fritidsbeskjeftigelser.

Øyeskader kan ha rent mekaniske årsaker hvor øyet blir truffet av stumpe eller spisse gjenstander. Dette kan f.eks. være verktøy, redskaper, stein, pinne, metallsplint, glass, ball eller andre gjenstander.

Kraftig slag mot hodet kan også gi skade på synet.

Videre kan øyeskader oppstå som følge av sprut av etsende væsker som f.eks. salmiakk, kaustisk soda, natronlut, kalkoppløsninger osv. Det finnes alle grader av etseskader, avhengig av hvor konsentrert væsken har vært.

Øyeskader kan også være forårsaket av stråleskader. Eksempel på dette er sveisearbeid, bruk av laserapparater og røntgenapparater.

Dersom øyeskaden er påført som følge av ditt arbeid, må skaden meldes til NAV for å få godkjent øyeskaden som yrkesskade. I så fall vil du også være omfattet av yrkesskadeforsikringen til din arbeidsgiver. Dersom du har fått øyeskade/nedsatt syn som følge av en trafikkulykke, må skaden meldes til bilansvarsselskapet som vil være erstatningsrettslig ansvarlig.

Det er viktig at skaden blir meldt så snart som mulig.

For øyesykdom, se siden om yrkessykdom.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.