Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Personskade

Multitraume

Ved alvorlige trafikkulykker, arbeidsulykker, flyulykker, båtulykker eller fritidsulykker, er det mange som blir påført store personskader. Det kan være brudd i flere kroppsdeler, nerveskader, hodeskader, skader på indre organer osv. Slike flerskader omtales som multitraumer.

Multitraumer kompliserer ofte en erstatningssak fordi mange symptomer som kan utvikle seg over tid lett kan bli kamuflert av de mer synlige og åpenbare skadene. Dette kan føre til bevismessige problemer senere, når erstatningsoppgjøret skal finne sted.

Valg av medisinsk sakkyndige kan også bli en utfordring i slike saker. Kanskje må man ha flere sakkyndige med ulike spesialistkompetanser for å få en fullstendig vurdering av hele skadeomfanget. I den anledning kan det være avgjørende for erstatningssaken å velge spesialister med en uavhengig tilnærming til vurderingene.

Personer som påføres multitraumer, får som regel mange nye utgifter som en tidligere ikke hadde og som ikke dekkes av NAV. Det er derfor viktig med profesjonell bistand så tidlig som mulig i erstatningssaken.

Det er også viktig at skaden blir meldt til nødvendige instanser, og at alle tidsfrister blir overholdt. Det kan være avgjørende at skadelidte blir bistått av advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

Ta kontaktfor en uforpliktende samtale.