Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Personskade

Hodeskade/hjerneskade

En hodeskade oppstår vanligvis ved at hodet treffer noe i omgivelsene. Dette kan gi skader mot ansiktets bløtdeler og mot kraniet, og noen ganger skades hjernen. En hodeskade kan også skje ved kraftig nok akselerasjon/retardasjon ved at det oppstår skadeutløsende kontakt mellom hjernen og skalleveggen.

Med en hjerneskade eller hjernekontusjon menes normalt i denne sammenheng den mekaniske skaden som oppstår i hjernen som følge av en traume. Slike skader deles hovedsakelig i to skadetyper:

  • Det kan oppstå skader på blodårer som kan føre til blødninger som gradvis blir større i timene etter skaden og utvikle seg til såkalte hematomer. I disse tilfellene dreier det seg ofte om alvorlige hodeskader som kan nødvendiggjøre kirurgisk intervensjon.
  • Den andre skadetypen er såkalt diffus aksonal skade, hvilket innebærer en skade av nervefibrene i hjernen - overrivning av hjernecellenes aksoner. Skaden er et resultat av en akselerasjons-/ratardasjonsbevegelse med samtidig rotasjon av hjernen. Slike skader kan derfor oppstå uavhengig av om det har vært et kontakttraume mot hodet.

Diffus aksonal skade kan gi typiske funn ved CT-undersøkelse. Den tekniske utviklingen av MR-undersøkelser viser at diffus aksonal skade forekommer hyppigere enn man tidligere har vært klar over.

Typiske symptomer på hjerneskade er blant annet svimmelhet, besvimelser, feber, kvalme, oppkast, økt trettbarhet, kognitive plager, hodepine og endret oppførsel/sosial funksjon og personlighet.

Hodeskader/hjerneskader ses oftest etter trafikkulykker, men kan også forårsakes av arbeidsulykker, fallulykker, skiulykker, stupeulykker og andre sportsulykker.

Er du usikker på om du har krav på erstatning. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.