Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Personskade

Bruddskade

Bruddskader ses ofte etter bilulykker, arbeidsulykker, sportsulykker og fallulykker. Dersom  bruddskaden oppstår på arbeidsplassen eller er forårsaket av en trafikkulykke, vil det være et forsikringsselskap som kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig for skaden.

Bruddskader som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil som regel også gi krav om erstatning under ulike typer ulykkesforsikringer, som for eksempel reiseulykkesforsikring, fritidsulykkesforsikring, barneforsikring og familieulykkesforsikring. Et vanlig vilkår for å få utbetalt erstatning under slike forsikringer er at skaden må være forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre påvirkning, noe som betyr at ikke alle bruddskader vil være omfattet av forsikringsdekningen.

Bruddskader,eller frakturer, kan være åpne brudd eller lukkede brudd, og kan forårsake sterke smerter og betydelig funksjonsnedsettelse. Det kan også oppstå komplikasjoner, som blant annet stort blodtap, sirkulasjonssvikt, nekrose (muskeldød), koldbrann, blodpropp og infeksjoner, og det kan ta lang tid før skaden heles.

Tegn på lukkede bruddskader er feilstillinger; at arm eller bein er vinklet, vridd eller forkortet, store hevelser, sterke smerter samt nedsatt funksjon. Videre kan det forekomme knirke- eller gnisselyder ved bevegelse og manglende puls nedenfor bruddstedet.

Ved åpne bruddskader vil det være kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og det kan stikke opp beinsplinter. Videre vil skaden være ledsaget av smerter,blødninger og infeksjonsfare.

Mange vil kunne ha krav på erstatning etter en bruddskade.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.