Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Personskade

Er du skadet kan du i mange tilfeller ha krav på erstatning. Om du har krav på erstatning eller ikke avhenger ofte av måten du ble skadet på. Har du blitt skadet i trafikken eller i forbindelse med arbeid har du som oftest krav på erstatning. Det samme gjelder dersom du har vært utsatt for en behandlingsskade ved et sykehus eller annen behandlingsinstitusjon. Du kan også ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for vold eller grovt uaktsomme skadevoldende handlinger.

Uavhengig av hvordan du har blitt skadet kan du også ha krav på erstatning gjennom forsikringer som du eller familien har tegnet. Man kan også ha krav på erstatning gjennom forsikringer arbeidsgiver har tegnet eller gjennom en fagforening.

Uansett hvordan du har blitt skadet, og hva skaden består i, er det viktig å forholde seg til skadevolder og forsikringsselskap på en korrekt måte. Du må også forholde deg til diverse tidsfrister. Det kan være vanskelig å gjøre dette riktig, og du risikerer å tape ditt krav dersom du trår feil. Vi hjelper deg gjerne, og vi tilbyr oss å gi deg en kortfattet forhåndsvurdering av din sak uten at det koster deg noe.

Er du skadet i en trafikkulykke eller i arbeid vil du som regel ha krav på å få dekket dine advokatufgifter av ansvarlig forsikringsselskap. Er du påført en behandlingsskade vil deler av advokatkostnadene normalt dekkes av Norsk Pasientskadeerstatning.

Rettigheter hos NAV

Uavhengig av hvordan du har blitt skadet eller syk, så vil du normalt ha krav på ytelser fra NAV.

Felles for mange forsikringsordninger er at du plikter å sørge for at du først får de ytelsene du har krav på fra NAV. Disse ytelsene går ofte til fradrag i den erstatning du har krav på etter de ulike forsikringsordningene. Dersom du ikke sørger for å få det du har krav på fra NAV, vil du heller ikke få kompensert de ytelsene du har krav på fra NAV av forsikringsselskapet. Å sikre dine rettigheter i denne forbindelse kan være komplisert. Det vil derfor ofte være behov for bistand fra kompetent advokat også i denne sammenheng.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med å håndtere også trygdesaker. Vi bistår deg gjerne gjennom hele prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.