Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Pasientskade

Dersom du er påført en skade under medisinsk behandling eller som følge av forsinket diagnose, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Erstatningen beregnes etter skadeerstatningslovens regler. I utgangspunktet er det kun erstatning av utgifter til juridisk bistand som skiller seg fra erstatningspostene under bilansvarsforsikringen, da NPE i utgangspunktet kun dekker rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand etter vedtak om dekning av slike utgifter eller etter vedtak om at du har krav på erstatning.

I pasientskadesaker skal NPE i utgangspunktet stå for en større del av den innledende saksbehandlingen. Vår erfaring er at skadelidte har like stort behov for bistand i pasientskadesaker som i andre personskadeerstatningssaker.

I tillegg kan du ha krav på erstatning under egne og arbeidsgivers forsikringsordninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.