Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Oppreisning

Dersom den som skader en annen person har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan skadelidte kreve at skadevolder betaler oppreisningserstatning.

Oppreisningserstatning er erstatning for den krenkelse man har vært utsatt for (tort og smerte). Oppreisningserstatningen er et personlig ansvar for skadevolder, men dersom skadevolder var fører av motorvogn under ulykken, kan oppreisningskravet fremmes mot motorvognforsikringsselskapet.

Ved trafikkulykker og yrkesskader kommer en eventuell oppreisningserstatning i tillegg til de øvrige erstatningsposter som omfattes av ansvarsforsikringen.

I forbindelse med trafikkulykker kan det typisk være grunnlag for oppreisningserstatning dersom bilfører skader noen under promillekjøring, eller kjører på noen i et fotgjengerfelt eller ved uansvarlig forbikjøring.

I Norge er erstatningsnivået for oppreisningserstatning relativt lavt, og vil i de fleste tilfeller i dag utgjøre et sted mellom kr 30 000 og kr 150 000. I spesielle tilfeller kan erstatningsnivået ligge høyere.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.