Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Fritidsulykke

Dersom du er påført en personskade i fritid, f.eks. en fallskade, kan du ha krav på erstatning selv om det ikke er noen konkret skadevolder.

Det forutsetter at du er omfattet av f.eks. en ulykkesforsikring. Denne kan være tegnet privat, gjennom arbeidsgiver og/eller fagforening. I tillegg er mange dekket av uføreforsikringer eller livsforsikringer med uføredel.

Felles for alle forsikringer er at en personskade må meldes til alle relevante forsikringsselskaper innen visse frister. På lik linje med personskader som følge av trafikkulykker, yrkesskader osv., må det innhentes medisinsk spesialisterklæring for å få fastslått om det er årsakssammenheng og for å få fastsatt graden av varig medisinsk invaliditet.

Som i alle personskadeerstatningssaker, blir det også i disse sakene en diskusjon med forsikringsselskapene om valg av spesialist.

Vår erfaring er at de fleste som påføres en personskade, vil ha behov for kompetent juridisk bistand for å ha mulighet til å oppnå et godt resultat i erstatningssaken.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.