Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Flyulykke

Flyselskapenes erstatningsansvar

Flyselskaper hjemmehørende i EU/EØS er ansvarlige for personskader eller dødsfall på passasjerer i henhold til den internasjonale luftfartskonvensjonen og nasjonal lovgivning, dersom personskaden eller dødsfallet finner sted på en flygning som flyselskapet selv opererer.

Dersom en passasjer blir drept eller påført en personskade, er flyselskapet ansvarlig dersom hendelsen som forårsaket skaden er inntruffet ombord i flyet. Det samme gjelder dersom en passasjer blir drept eller påført en personskade i forbindelse med at passasjeren går om bord eller forlater flyet.

Dersom du blir påført en personskade i en flyulykke, er du omfattet av en obligatorisk passasjeransvarsforsikring som alle flyselskap må tegne. Denne reguleres av skadeerstatningsloven.

Det er ingen økonomiske grenser for flyselskapets erstatningsansvar for personskader eller dødsfall. Det er imidlertid en rekke faktorer som spiller inn. Størrelsen på erstatningen vil bl.a. avhenge av hvilket økonomisk tap som kan dokumenteres/sannsynliggjøres, om vedkommende har forsørgerbyrde osv.

I tillegg kan du ha krav på erstatning under andre forsikringsordninger.

Dersom du som ansatt i et fly blir skadet, vil du ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen pluss eventuell loss of licence forsikring (tap av sertifikater) og andre forsikringer arbeidsgiver (flyselskapet) måtte ha tegnet.

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra kompetent advokat. Det kan være en fordel om man tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Vi vil sørge for at skaden blir meldt til nødvendige instanser og at alle frister blir overholdt.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.