Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Annen erstatningsrett

Lurer du på om du har krav på erstatning, eller blir du holdt ansvarlig for en handling eller unnlatelse? Loven sier ofte lite om hvem som har rett i slike tilfeller.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigsen DA kan bistå med å klargjøre din posisjon i slike saker, samt gi råd om hvordan du kan forholde deg videre.

Vi har lang og bred erfaring med å bistå med erstatningsforhandlinger og tvisteløsning, og vår erfaring er at de fleste saker løses før de når rettssalen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.