Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Andre forsikringer

Alle arbeidstakere er forsikret gjennom en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Dette gjelder også profesjonelle idrettsutøvere

Dersom du er blitt skadet i en trafikkulykke, er du omfattet av bilansvarsforsikringen til det motorkjøretøyet (bil, buss, motorsykkel osv.) som er ansvarlig for skaden.

Det gjelder også særlige ordninger dersom du er skadet i en flyulykke eller i en båtulykke.

Den som krever erstatning, vil ofte måtte forhold seg til et forsikringsselskap.

Dersom man er påført en personskade, utløser det ofte også rettigheter under forskjellige forsikringsavtaler. Dette kan være forsikringer man er omfattet av gjennom arbeidsgiver, fagforening, ektefelle eller forsikringer som man har tegnet selv. Mange har ikke oversikt over hvilke forsikringer de er omfattet av. Vi kan bistå deg med å finne frem til hvilke forsikringsavtaler du er omfattet av og som gir rett til erstatning. Videre kan vi sørge for at du får et best mulig forsikringsoppgjør.

De vanligste forsikringstypene er som følger:

  • Bilansvarsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Gruppelivsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Innboforsikring med rettshjelpsdekning

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.