Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Våre fagområder

Erstatningsrett

Juridisk bistand i personskadeerstatningssaker

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA behandler til enhver tid et stort antall erstatningssaker og forsikringssaker etter personskader ved:

  • Trafikkulykker
  • Arbeidsulykker/yrkesskader
  • Yrkessykdommer
  • Behandlingsskader ved sykehus m.m.
  • Båtulykker 
  • Flyulykker
  • Fritidsulykker

Ved personskade er det relativt kompliserte vurderinger av årssakssammenheng og utmåling av erstatning som krever at man som advokat innen erstatningsrett bør være spesialisert på fagfeltet. Vi har mer enn 25 års erfaring med å bistå skadelidte i erstatningssaker hvor sentrale temaer er spørsmål om blant annet:

  • Ansvarsgrunnlag (avklare hvem som er ansvarlig for skaden)
  • Årsakssammenheng (avklare om personskaden skyldes ulykken)
  • Tapsberegning (utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav inkl. fremforhandling av erstatningstilbud)

Fra våre kontorer i Sandvika, Ski, Halden og Asker har vi bistått mange tusen skadelidte med deres erstatningssaker, og har samlet bidratt til utbetaling av flere milliarder kroner i erstatning til skadelidte over hele Norge.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.