Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Eiendom

Nabotvist

Tvist med naboen – hva kan jeg gjøre?

Vi har lang erfaring med alle de spørsmål som oppstår i forbindelse med nabotvister.

Få ting er mer irriterende enn naboer som tar seg til rette. Hva må du finne deg i og hva kan du protestere på? Svaret finnes bl.a. i naboloven, og grensen går i utgangspunktet når du blir på blir påført en skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. Hva dette egentlig betyr, er ikke alltid lett å finne ut av. Dette kan vi bistå deg med.

Typiske nabotvister kan omhandle:

  • Trær
  • Hekker
  • Støy og bråk
  • Gjerder 
  • Parkering
  • Lukt
  • Bygging på nabotomt
  • Dyrehold

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, hvis du er plaget av naboen.