Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Mangler ved fast eiendom

Krav

Mangler – hva er konsekvensen?

Hvis man har fastslått at det foreligger en juridisk mangel, blir neste spørsmål hva kjøper har krav på. Avhendingsloven § 4-8 gir en oversikt over hvilke krav eller beføyelser kjøper har krav på. Her fremgår det at kjøperen kan:

  • Kreve retting etter § 4-10
  • Kreve prisavslag etter § 4-12
  • Heve etter § 4-13
  • Kreve skadebot etter § 4-14
  • Holde tilbake kjøpesummen etter § 4-15

Vilkårene for de forskjellige kravene varierer. F.eks. for heving er det ikke nok at det foreligger en mangel, men mangelen må innebære et vesentlig avtalebrudd, og kjøperen må reklamere innen rimelig tid. Også for krav om erstatning, gjelder det en del spesielle krav, bl.a. avhengig av hva slags type erstatning som kreves. Prisavslag kan man derimot kreve, hvis det kun foreligger en mangel. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.