Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Eiendom

Tvist ved husleie/utleie

Advokatbistand ved utleie av boliger, hytter og annen eiendom

Vi yter advokatbistand til utleier, leietaker, tillitsvalgte og andre.

Det kan oppstå mange spørsmål i et husleieforhold:

 • Hvilke krav stilles til husrommet, utleier og leietaker
 • Hvilke regler gjelder for leieprisen
 • Hvilke plikter påhviler leietaker og utleier i leietiden
 • Fremleie
 • Skifte av person
 • Hvor lenge varer leieforholdet
 • Opphør/oppsigelse av leieforholdet
 • Formkrav til oppsigelsen
 • Heving av avtalen
 • Fravikelse
 • Tilbakelevering av husrommet

Vi bistår også med:

 • Rådgivning
 • Forhandlinger
 • Utforming av leiekontrakter
 • Inndriving
 • Utkastelse
 • Prosedyre