Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Avtaler

Advokatbistand med avtale- og kontraktsrett

Vi har lang erfaring innen avtale- og kontraktsrett.

Innen avtaleretten kan det oppstå en rekke ulike spørsmål.

 • Når er en avtale inngått?
 • Når er man bundet av et løfte?
 • Er det formregler ved avtaler?
 • Uklare avtaler – hvordan skal de tolkes og forstås?
 • Når er avtalen ugyldig?
  • Umoralske avtaler
  • Avtaler som strider mot loven
  • Inhabilitet
  • Avtaler gjort av umyndige
  • Avtaler gjort av psykisk syke
  • Avtaler inngått med tvang
  • Falsk og forfalskning
  • Villfarelse
  • Urimelige avtaler
 • Hva er virkningen av at avtalen er ugyldig?

I andre sammenhenger kommer spørsmålet om fullmakt opp. Fullmakt innebærer at noen kan representere andre. Det finns flere typer fullmakter. Problemene oppstår gjerne når den som har fullmakten går lengre enn det han hadde lov til, altså at han går utover fullmakten.

Vi bistår blant annet med:

 • Utforming av avtaler
 • Forhandlinger av avtaler
 • Tvister i forbindelse med uenigheter om avtaler

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.