Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeid, trygd og forvaltningsrett

Advokatbistand i trygdesaker

Som hovedregel vil du ha krav på ytelser fra NAV (NAV/HELFO/Pasientreiser) dersom du er syk eller skadet. Dette kan f.eks. være sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Dersom du er blitt påført ekstrautgifter som følge av en skade eller sykdom, har NAV ordninger med tilleggsstønader som f.eks. grunnstønad eller hjelpestønad.

Dersom du har fått avslag på arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller andre ytelser fra NAV, kan vi hjelpe deg med å påklage vedtaket. Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med behandling av trygderettslige spørsmål.

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i forbindelse med klagesaken, dersom du får medhold i klagen. Dersom du oppfyller kravene til inntekts- og formuesgrensene, kan du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan gi en nærmere orientering om ordningen.

Noen av ytelsene som du kan ha rett på fra NAV, er som følger:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad
  • Stønad til bil
  • Sykepenger
  • Uførepensjon

Har du spørsmål eller trenger du hjelp, er det bare å ta kontakt for en helt uforpliktende samtale!