Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeid, trygd og forvaltningsrett

Advokatbistand ved vedtak fra det offentlige

Når det offentlige f.eks. treffer vedtak som er avgjørende for dine økonomiske rettigheter eller andre rettigheter, er vi på forvaltningsrettens område. Dette kan være vedtak fra

 • NAV/trygdekontor
 • Plan- og bygningsetaten
 • Fylket
 • Kommunen
 • Tilsynsmyndigheter
 • Direktorater
 • Departementer

Forvaltningsloven omhandler bl.a. de rettigheter du har som borger,og den handler om de plikter det offentlige er pålagt når det offentlige treffer vedtak som får betydning for deg.

I en prosess der du må forholde deg til det offentlige, oppstår mange ulike spørsmål:

 • Hvilken veiledning har du krav på fra det offentlige?
 • Kan du la deg bistå av advokat?
 • Har det offentlige taushetsplikt?
 • Har du rett til innsyn i din sak?
 • Har du rett til innsyn i andres saker?
 • Krav til begrunnelse i et vedtak?
 • Klage og hva du bør ha med i en klage?
 • Hvilke klagefrister gjelder?
 • Kan du bringe saken/vedtaket inn for domstolene?
 • Kan du kreve saksomkostninger fra det offentlige?

Vi har lang erfaring innenfor forvaltningsretten. Vi kan bistå med klage på vedtak og søknadsprosesser til det offentlige osv. Flere av våre advokater har jobbet i forvaltningen i mange år, og har inngående kjennskap til hvordan forvaltningen jobber og hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtak og søknadsprosesser. Denne erfaringen kommer deg som klient til gode.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.