Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeid, trygd og forvaltningsrett

Arbeidsrett

Advokatbistand ved arbeidstvister

Vi har bred erfaring med arbeidsrett, og vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Prosessen knyttet til oppsigelse i arbeidsforhold er normalt belastende for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vurderingen av om oppsigelsen er gyldig eller ugyldig vil ofte by på juridiske og bevismessige utfordringer. Vi anbefaler derfor både arbeidsgiver og arbeidstaker å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Vi bistår blant annet med:

  • ansettelsesavtaler
  • oppsigelse og avskjed
  • konkurranseklausuler
  • diskriminering/likebehandling 
  • klager til offentlige organer (Arbeidstilsynet og Datatilsynet m.v.)
  • personalspørsmål
  • kontrolltiltak og personvern for ansatte
  • juridiske aspekter ved rekrutteringsprosesser 
  • forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning
  • saker vedrørende tariffavtaler 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.