Partner

Tor Ingebrigtsen

Kontaktinformasjon

telephone
67 23 46 90
ti@advhi.no
Partner

Tor Ingebrigtsen

Advokat Tor Ingebrigtsen har drevet egen advokatpraksis i Sandvika siden 1992 og arbeider primært med personskadesaker hvor trafikkskader, yrkesskader og pasientskader er sentralt. De mest aktuelle fagområdene i denne sammenheng er erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, sosialrett og helserett.

Tor Ingebrigtsen representerer utelukkende skadelidtesiden mot forsikringsselskapene, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Forsvaret og andre offentlige instanser og skadevoldere generelt.

I kjølvannet av personskadesaker oppstår ofte andre spørsmål av privatrettslig karakter. Tor Ingebrigtsen påtar seg derfor også oppdrag knyttet til arv og skifte, ektefelleskifte, barnefordeling og barnevern.

Erfaring og utdanning

2012 - Partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
1992 - 2011 Egen advokatpraksis i Sandvika
1989 - 1992 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ness og Johnsrud i Oslo
1986 - 1988 Avdelingsleder i Norsk Luftambulanse
1983 - 1986 Juridisk konsulent i Helsedirektoratet/Sosialdepartementet
1983 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo
Arbeid i Helsedirektoratet / Sosialdepartementet med nasjonal luftambulanseplan, samt generell tilsynsvirksomhet innenfor fylkeshelsetjenesten på landsbasis
Lobbyvirksomhet og politisk tilrettelegging
Avdelingsleder i Norsk Luftambulanse, ansvar for flyavdelingen, samt etablering av flybase og koordineringssentraler
Diverse styreoppdrag