Advokat

Cecilie Waage

Kontaktinformasjon

telephone
69 01 56 30
mobile
951 58 970
cw@advhi.no

Ekspertise

Bedrift

Advokat

Cecilie Waage

Advokat Cecilie Waage har spesialisert seg innen erstatningsrett og forsikringsrett, og har siden 2005 i stor utstrekning arbeidet med personskadesaker på skadelidtsiden.

I tillegg arbeider hun med privatrettslige saker innen blant annet familierett, arverett, fast eiendoms rettsforhold og trygderett.

Cecilie Waage tar også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Erfaring og utdanning

2013 - Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2013 - Ansatt advokat i Advokatfirmaet Grindstad & Co.
2012 - 2013 Ansatt advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA
2007 - 2011 Ansatt advokat hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfellesskapet Kco advokater
2007 Advokatbevilling
2005 - 2007 Advokatfullmektig hos advokatene Øystein Helland og Tor Ingebrigtsen i kontorfelleskapet Kco advokater
2005 Juridisk embetseksamen UIO
2005 Medarbeider i ansvarsavdelingen hos Orkla Finans Forsikringsmegling
2004 Master of Laws (LLM) in digital economy law, Monash University, Melbourne, Australia
2003 - 2004 Trainee i juridisk avdeling hos Marsh Norway